Regulament concurs Castiga un cos de produse alimentare de la PiniAlimentari – octombrie 2020

Regulamentul concursului

”CÂȘTIGĂ UN COȘ DE PRODUSE DE LA PINI ALIMENTARI PENTRU A PREGĂTI O MASĂ COPIOASĂ”

PINI DISTRIBUTION ALIMENTARI, 16.10.2020

1. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Organizatorul Concursului este S.C. PINI DISTRIBUTION ALIMENTARI S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în localitatea Arad, jud. Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 281, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J2/753/2007, cod fiscal 21533030, reprezentat de Pini Maurizia in calitate de administrator.

1.1 (numit în prezentul regulament “Organizatorul”).
1.2 Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial” sau “Regulament”).
1.3 Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Concursului, pe website-ul Pini Alimentari la adresa – https://www.pinialimentari.ro/regulament-concurs-castiga-un-cos-de-produse-alimentare-de-la-pinialimentari-octombrie-2020/, începând cu data de 16.10.2020 până la încheierea concursului, pe 23.10.2020.
1.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagină.

2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE

2.1 Concursul se va desfășura în perioada 16.10.2020 – 23.10.2020, perioadă în care concurenții se pot înscrie în Concurs.
2.2 Câștigătorul va fi anunțat în data de 23.10.2020 la ora 17:00, când va avea loc extragerea.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Concursul este organizat și se desfășoară pe pagina de facebook a companiei Pini Distribution Alimentari https://www.pinialimentari.ro/regulament-concurs-castiga-un-cos-de-produse-alimentare-de-la-pinialimentari-octombrie-2020/, și vizează orice persoană ce are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate sau religie.
3.2 La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidența în România, mai puțin angajații societății S.C. Pini Distribution Alimentari S.R.L. și ai companiilor implicate în desfășurarea concursului (agenții de publicitate, companii de distribuție, furnizori de servicii necesare desfășurării Concursului), precum și rudele lor de gradul I.
3.3 Participarea la acest concurs implică acceptarea prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
3.4 Dreptul de participare și dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate persoanei care s-a înscris în concurs.
3.5 Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, care au împlinit 18 ani până la data începerii concursului.
3.6 Participanţii care folosesc un limbaj trivial, fără legătură cu subiectul concursului, cu conținut pornografic, conținut care aduce prejudicii imaginii mărcilor Pini Distribution Alimentari sau care promovează alte produse ce nu au legătură cu marca Pini Distribution Alimentari, vor fi automat descalificaţi. Nu vor fi luate în considerare și nici nu vor fi publicate comentariile care nu respectă condițiile impuse de lege (să nu fie materiale ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimatoare, rasiste sau xenofobe, materiale ce constituie o încălcare flagrantă a dreptului de autor și nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale).

4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 Pentru a participa la concurs trebuie să accesezi pagina de Facebook Pini Distribution Alimentari – https://www.facebook.com/Italiapemasata și să respecți două cerințe.
4.2 Să dai like paginii de Facebook Pini Distribution Alimentari – https://www.facebook.com/Italiapemasata
4.3 Să lași un comentariu la postarea de concurs și să numești trei produse de la Pini Alimentari care puse împreună pe o farfurie pot alcătui o masă ideală și delicioasă, în intervalul de timp menționat în regulament. Pentru a cunoaște produsele Pini Alimentari este suficient să accesezi magazinul nostru online www.pinialimentari.ro și să te inspiri de acolo în alegerea produselor.
Organizatorul nu este responsabil pentru faptul că terte părți pot utiliza informații pe care participanții la Concurs le postează sau le fac disponibile în spațiile dedicate Concursului.
De asemenea, participanții își asumă întreaga răspundere civilă și penală pentru informațiile pe care le transmit sau le publică în spațiile dedicate Concursului de pe facebook. Participanții sunt în întregime responsabili de conținutul imaginilor, textelor și informațiilor postate sau introduse pe site sau transmise altor membri.
Organizatorul își rezerva dreptul de a descalifica/exclude/șterge din concurs comentariile publicate de participanți care nu respectă condițiile menționate anterior.
De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida și de a șterge comentariile cu răspunsuri care se repetă atunci când acestea provin de la aceeași persoană.
4.4 Toți participanții care au întrunit cele două criterii de participare (au dat like la pagina Pini Distribution Alimentari, au răspuns printr-o postare la întrebarea de Concurs) pe perioada specificată a concursului, intră în tragerea la sorți pentru premiul oferit o singură dată, indiferent de numărul de comentarii postate. Nu se validează participanții care au îndeplinit doar o condiție din cele două obligatorii.
La finalul Concursului, în data de 23.10.2020, se va trage la sorți câștigătorul, pe baza unui algoritm electronic de pe site-ul www.random.org, dintre toți participanții unici valizi care au respectat cele două condiții exprimate mai sus.

 

5. PREMIUL CONCURSULUI

5.1 În cadrul prezentului concurs se va acorda un singur premiu constând intr-un coș de produse alimentare de la Pini Alimentari necesare pentru pregatirea unei mese copioase.
Produsele sunt următoarele:

Cantine Astroni- Vin spumant roșu Granano 75cl.

Garofalo Spaghetti- Paste 500 gr

DE CECCO – SOS PESTO GENOVEZ 200 GR

Parmezan Reggiano D.O.P preț/100gr.

Galbanetto- Salam preț/100gr.

Di Parma- Șuncă crudă dezosată preț/100gr.

Lurisia Bolle Stille- Apă de minerală de munte 750ml.

Caputo- Făină Clasică 1kg.

Balocco Panettone- Cozonac Clasic 750g

Lebovitz D.O.P Vin Prosecco extra sec

5.2. Câștigătorii premiilor vor fi anunțați pe pagina de facebook Pini Distribution Alimentari (https://www.facebook.com/Italiapemasata) imediat după extragere.
Anunţarea câştigătorului se va face prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook a Pini Distribution Alimentari, printr-un mesaj privat trimis pe pagina de Facebook a câştigătorului şi pe adresa de e-mail (în cazul în care există).
5.3 Nu se acordă contravaloarea în bani a premiului câștigat. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alt premiu.
5.4 În cazul în care câștigătorii refuză premiul sau nu pot fi validați în termenul prevăzut în Regulament, premiul rămâne în posesia Organizatorului.

 

6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

6.1 Câștigătorii vor fi desemnați printr-o tragere la sorţi (aleatorie) facilitată de o aplicaţie software specializată (random.org).
6.2 Câștigătorii vor fi anunțați la finalul concursului, pe data de 23.10.2020 la ora 17:00, pe pagina facebook Pini Distribution Alimentari (https://www.facebook.com/Italiapemasata), printr-un mesaj privat trimis pe pagina de Facebook a câştigătorului şi pe adresa de e-mail (în cazul în care există).

7. CONDIȚII DE VALIDARE

Pentru ca un consumator să poată participa la acest concurs, trebuie să îndeplinească cumulativ toate condițiile formulate în acest regulament.
Elementele de identificare ale câștigătorilor sunt:
Câștigătorul trebuie să ne furnizeze datele personale printr-un mesaj privat pe pagina noastră de facebook, pentru validarea premiului. Mesajul trebuie să conțină:

– Nume
– Prenume
– Număr de telefon mobil
– E-mail

În plus:
-Adresa domiciliu pentru cei ce nu locuiesc în loc. Arad

Câștigătorul trebuie să se prezinte pentru ridicarea premiului la sediul Pini Distribution Alimentari din localitatea Arad, jud. Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 281, cu buletinul/cartea de identitate (în original), în cazul în care locuiește în Arad. În cazul în care acesta locuiește în altă localitate din țară, acesta va fi trimis prin curier.

Vor fi invalidați câștigătorii în următoarele cazuri:
– Câștigătorii nu respectă termenii și condițiile acestui Regulament;
– Câștigătorii nu respectă condițiile de validare enumerate în Regulament sau trimit datele personale eronate;
– Câștigătorii refuză premiul;
– Câștigătorii au participat cu alte date decât cele personale.

8. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate. Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

9. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor in conformitate cu Regulamentului European General de Protecție a Datelor (GDPR), avand calitatea de Operator de date.

9.1 Datele Operatorului
Puteți contacta ofițerul de protecție a datelor al companiei noastre prin cerere scrisa, semnata si datata la adresa: Calea Aurel Vlaicu nr. 281, Arad – Romania,
e-mail: comenzi.ar@pinialimentari.ro
Politica de prelucrare a datelor Pini Alimentari poate fi consultata la adresa https://www.pinialimentari.ro/politica-de-confidentialitate/

9.2 Date Responsabil cu protecția datelor
Puteți contacta ofițerul de protecție a datelor al companiei noastre prin cerere scrisă, semnată și datată la adresa: Paul Stoica, Str. Călimănești, nr. 14, Bl. 36, ap. 11, Arad, Romania. E-mail: protectiadatelor@pinialimentari.ro

9.3 Ce surse și date folosim?
Procesăm datele personale pe care le primim de la participanții la Concurs desfășurată prin intermediul paginii oficiale de facebook https://www.facebook.com/Italiapemasata și a website-ului: www.pinialimentari.ro
Datele personale relevante prelucrate sunt următoarele:
• Date personale de identificare directa (nume, prenume)
• Date personale de identificare indirecta (pseudonym profil Facebook)
• Date de contact (număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu)

9.4 Scopul prelucrării și baza legală
Prelucrăm datele personale în conformitate cu prevederile Regulamentului European General de Protecție a Datelor (GDPR), în următoarele scopuri:

1. Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale – art. 6 alin. 1 lit. b (Regulament GDPR), prin acceptarea termenilor acestui regulament si participarea la Concurs conform termenilor acestui document.
2. Pe baza prevederilor legale– art. 6 alin. 1 lit. c (Regulament GDPR) – pentru a îndeplini obligațiile decurgând din organizarea și participarea la Concurs, respectiv livrarea premiilor. Scopul procesării datelor va fi orientat în primul rând către acordarea premiilor și poate include evaluarea nevoilor, consultarea și executarea tranzacțiilor.
3. In scopul intereselor noastre legitime pentru prevenirea si clarificarea unor situatii infractionale sau apararea intereselor noastre in potentiale litigii.

9.5 Cine are acces la datele personale ale participanților
Angajații Operatorului care au nevoie de acces la datele dvs. pentru a putea îndeplini cerințele contractuale și legale, vor primi acces la datele participantilor. Furnizorii de servicii și agenții cu care defășurăm activități, pot, de asemenea, să primească datele în aceste scopuri, cu condiția existenței unei obligații contractuale sau statutare de confidențialitate. Aceste companii se încadrează în categoriile de servicii, logistică, servicii de tipărire, telecomunicații, consiliere și consultare, precum și vânzări și marketing.
Ni se permite să transmitem date cu caracter personal dacă prevederile legale solicită acest lucru, dacă ne-ați datconsimțământul dvs. Pentru acest lucru. Beneficiarii potențiali ai datelor cu caracter personal în aceste condiții include organe și instituțiile publice dacă există o obligație statutară sau oficială de a face acest lucru.
Datele personale ale participantilor la concurs sunt prelucrate de asemenea si de Facebook Irlanda, care are calitatea de operator asociat cu Pini Alimentari.
Politica de prelucrare a datelor Facebook se poate consulta la adresa https://www.facebook.com/privacy/explanation

9.6 Transferul datelor
Datele vor fi trimise către locații din cadrul Uniunii Europene, în principal. Datele pot fi transmise și în locații din state din afara Uniunii Europene (“țări terțe”) dacă
• sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor Operatorului
• sunt obligatorii din punct de vedere legal/fiscal
sau
• participantii si-au exprimat consimțământul pentru a face acest lucru.

9.7 Durata păstrării datelor personale
Procesăm și stocăm datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile din organizarea Campaniei promotionale și cele legale, dar nu mai mult de 6 luni.
În cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, acestea vor fi șterse periodic, cu excepția cazului în care este necesară o prelucrare temporară ulterioară în următoarele scopuri:
Îndeplinirea datoriei de a păstra datele în conformitate cu Codul Fiscal, care impun păstrarea și documentarea datelor privind reținerea și virarea impozitelor pe o perioadă de 5 ani.

9.8 Drepturile persoanei vizate
Fiecare participant, in calitate de persoană vizată are dreptul:
• de acces la datele personale în conformitate cu articolul 15 GDPR,
• de rectificare a datelor personale în conformitate cu articolul 16 din GDPR,
• de ștergere a datelor personale în conformitate cu articolul 17 GDPR,
• să stabilească restricții de prelucrare a datelor personale în conformitate cu articolul 18 GDPR,
• să se opună prelucrarii, în conformitate cu articolul 21 GDPR,
• dreptul la portabilitate a datelor în conformitate cu articolul 20 GDPR.
Fiecare persoană vizată are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea responsabilă cu supravegherea protecției datelor (în temeiul articolului 77 GDPR)
Vă puteți retrage consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. personale de către noi în orice moment, printr-o notificare adresată prin email sau poștă la adresa menționată.

9.9 Obligația de furnizare date
Trebuie să ne furnizați datele personale necesare pentru a asigura participarea la Concurs și să ne permiteți îndeplinirea obligațiilor noastre asumate sau când legea ne obligă să adunăm aceste date.

9.10 Automatizarea luării deciziilor
Pentru a stabili și menține relația de afaceri, nu luăm decizii complet automatizate în conformitate cu articolul 22 GDPR. Dacă vom folosi această procedură în cazuri individuale, vă vom oferi informații separate, dacă acest lucru se cere în temeiul legii.

9.11.Informații despre dreptul dvs. la opoziție în temeiul articolului 21 GDPR

a. Dreptul la opoziție în cazuri individuale
Dacă va exercitați dreptul la opoziție, nu vom mai procesa datele dvs. personale decât dacă putem dovedi că există motive întemeiate legitime pentru prelucrare care prevalează interesele, drepturile și libertățile dvs. sau atunci cand scopul procesării este acela de a afirma, de a exercitasau de a întâmpina plângeri juridice.

b. Dreptul de a renunța la prelucrarea datelor în scopuri publicitare directe
În cazuri individuale, vom procesa datele dvs. personale în scopuri publicitare directe. Aveți dreptul să renunțați la prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de publicitate în orice moment; acest lucru se aplică și creării de profiluri, dacă aceasta este legată de acest tip de publicitate directă.
Dacă renunțați la prelucrarea datelor dvs. în scopuri publicitare directe, nu vom mai procesa datele dvs. personale în aceste scopuri.
Opoziția poate lua orice formă, dar trebuie trimisă la următoarea adresă:

PINI ALIMENTARI
Adresa: Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 281
E-mail: comenzi.ar@pinialimentari.ro

10. ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

10.1 Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art. 2.1 de mai sus în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul Concurs.
10.2 Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art.2.1 ori poate fi suspendată în baza deciziei Organizatorului cu condiţia ca acesta să anunţe în prealabil o astfel de situaţie.

11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.
11.2 Legea aplicabilă oricărei activităţi întreprinse în legătură cu organizarea şi desfăşurarea prezenntului Concurs este legea română.

12. REGULAMENTUL OFICIAL

12.1 Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui participant prin publicarea acestuia la https://www.pinialimentari.ro/regulament-concurs-castiga-un-cos-de-produse-alimentare-de-la-pinialimentari-octombrie-2020/ pe toată perioada Concursului.
12.2 Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

 

Pini Distribution Alimentari, 16.10.2020

Deschide chat
1
Salut, cu ce te putem ajuta azi?